Porady prawne

z zakresu prawa rodzinnego


sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, wezwań do zapłaty.

 • Sprawy dotyczące rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa
 • Sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej
 • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • Sprawy dotyczące alimentów
 • Sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi
 • Sprawy dotyczące odrzucenia spadku przez małoletnich
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa
 • Sprawy o podział majątku
 • Sprawy dotyczące nieletnich
 • Sprawy o wyrażenie zgody na wydanie dowodu osobistego i paszportu dla dziecka
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Dofinansowanie


Program dofinansowania przedsiębiorstw z ZUS-u
adresowany jest do wszystkich płatników składek.

Maksymalna kwota dofinansowania przedsiębiorstw wynosi 500 000 zł. Program jest adresowany do wszystkich płatników składek, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu obejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

 • Projekty inwestycyjne
 • Projekty o charakterze doradczym
 • Projekty inwestycyjno - doradcze